Bod č.47.:

PROP/7 - Ponechání pozemku p.č. 437/2, k.ú. Bušovice, ve vlastnictví města

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost 02/12)
Příloha č.2 (žádost 02/11)
Příloha č.3 (stanovisko ORP 06/11)
Příloha č.4 (stanovisko ORP 05/12)
Příloha č.5 (vyjádření obce Bušovice)
Příloha č.6 (vyjádření obce Bušovice 2012)
Příloha č.7 (zápis KNM 09/11) (*)
Příloha č.8 (sdělení žadatele)
Příloha č.9 (zápis KNM 08/12)
Příloha č.10 (fotodokumentace)
Příloha č.11 (letecký snímek)
Příloha č.12 (orientační mapa)
Příloha č.13 (usn. RMP č. 1204/12)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:519 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX