Bod č.48.:

PROP/8 - Zrušení usnesení ZMP č. 332/12 ve věci prodeje pozemků p.č. 2498/11 a p.č. 2498/17, k.ú. Bolevec, na žádost žadatelů

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (odstoupení od žádosti)
Příloha č.2 (usn. RMP č. 825/12) (*)
Příloha č.3 (usn. ZMP č. 332/12)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.8 (geometrický plán )
Příloha č.9 (majetek města)
Příloha č.10 (usn. RMP č. 1306/12)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:520 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX