Bod č.52.:

PROP/13 - Ponechání pozemků p.č. 9268 a p.č. 10538, k.ú. Plzeň, v majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (vyjádření žadatele)
Příloha č.3 (stanovisko ORP)
Příloha č.4 (usn. RMOP3 č. 224/12)
Příloha č.5 (usn. orgánů města dle bodu 8. DZ)
Příloha č.6 (zápis KNM)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (majetek města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:524 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX