Bod č.15.:

OPP/1 - Účelově podmíněná dotace na opravu fasádních omítek severního průčelí kostela sv. Petra a Pavla v Plzni - Liticích

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (fotodokumentace objektu)
Příloha č.2 (list vlastnictví)
Příloha č.3 (rozpočet nákladů)
Příloha č.4 (grafické vymezení dotací)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:487 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX