Bod č.55.:

EVID/2 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc. č. 1626/302, k.ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (doplnění žádosti)
Příloha č.3 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.4 (stanovisko SVSMP)
Příloha č.5 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.6 (stanovisko MO 1)
Příloha č.7 (zápis z jednání KNM)
Příloha č.8 (fotodokumentace)
Příloha č.9 (územní plán)
Příloha č.10 (letecký snímek)
Příloha č.11 (modrá mapa se zákresem transakce)
Příloha č.12 (GP č. 3530-60/2012)
Příloha č.13 (usnesení RMP č.1299 ze dne 27.9.2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:527 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX