Bod č.17.:

OK/1 - Poskytnutí dotace na podporu realizace festivalu Smetanovské dny v letech 2013 - 2015

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhlášení grantu Smetanovské dny 2013-2015)
Příloha č.2 (Žádost SD/1 - NASHLEDANOU s.r.o.)
Příloha č.3 (Žádost SD/2 - Plzeňská filharmonie, o. p. s.)
Příloha č.4 (Zápis z jednání externích odborníků ze dne 5. 9. 2012)
Příloha č.5 (Výtah ze zápisu z jednání Komise kultury RMP ze dne 12. 9. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:489 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX