Bod č.44.:

PROP/4 - Prodej pozemku parc. č. 1136/8, k.ú. Senec u Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost Ing. Drachovského)
Příloha č.2 (Žádost Ing. Cvrčka)
Příloha č.3 (Žádost Ing. Cvrčkové)
Příloha č.4 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.5 (Vyjádření obce Zruč-Senec)
Příloha č.6 (Zápis KNM RMP) (*)
Příloha č.7 (Fotodokumentace)
Příloha č.8 (Mapy - Územní plán obce Zruč-Senec)
Příloha č.9 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.10 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.11 (Usnesení RMP č. 1205/2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:516 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX