Bod č.57.:

EVID/4 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc. č. 1626/303, k.ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.4 (stanovisko MO 1)
Příloha č.5 (stanovisko SVSMP)
Příloha č.6 (zápis z jednání KNM)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (modrá mapa se zákresem transakce)
Příloha č.11 (GP č. 3530-60/2012)
Příloha č.12 (usnesení RMP č. 1301 ze dne 27.9.2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:529 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX