Bod č.41.:

MAJ/10 - Majetkoprávní vypořádání se společností VGP CZ VIII., a.s. v souvislosti se stavbou „BRUČNÁ BUSINESS PARK“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost VGP CZ VIII., a.s. )
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (doplňující stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (stanovisko MO Plzeň 2)
Příloha č.5 (tabulka majetkového vypořádání)
Příloha č.6 (zápis KNM 20. 9. 2012 )
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (mapy)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 1266/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:513 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX