Bod č.42.:

MAJ/11 - Majetkoprávní vypořádání pozemků mezi městem a Pl. krajem v souvislosti se stavbou "Bručná Business Park"

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost VGP)
Příloha č.2 (vyjádření SÚS Pl. kraje)
Příloha č.3 (zákres stavby a zasažených pozemků)
Příloha č.4 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.5 (stanovisko starosty MO Plzeň 2-Slovany)
Příloha č.6 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.7 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.8 (katastrální mapy)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 1267/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:514 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX