Bod č.49.:

PROP/9 - Zrušení usnesení ZMP č. 617 ze dne 9. 12. 2010 ve věci dočasného ponechání bytu č. 1682/33, Žlutická 11 v Plzni, v majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení RMP č. 433 ze dne 29. 8. 1996 )
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 155 ze dne 12. 9. 1996 vč. přílohy č. 1)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 1396 ze dne 21. 10. 2010 )
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 617 ze dne 9. 12. 2010 )
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 1203 ze dne 13. 9. 2012 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:521 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX