Bod č.53.:

PROP+BYT/10 - Prodej nemovitostí v k.ú. Plzeň Správě železniční dopravní cesty, státní organizace

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (Smlouva o zajištění nemovitostí)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 347/2008)
Příloha č.3 (KNM RMP )
Příloha č.4 (Záznamy a zápisy z jednání)
Příloha č.5 (Popisy nemovitostí)
Příloha č.6 (Přehled o výkupu nemovitostí)
Příloha č.7 (Fotodokumentace)
Příloha č.8 (Územní plán)
Příloha č.9 (Letecký snímek)
Příloha č.10 (Orientační mapa)
Příloha č.11 (Majetek města)
Příloha č.12 (Usnesení RMP č. 1308 ze dne 27. 9. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:525 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX