Bod č.50.:

PROP/11 - Prodej nemovitostí Schwarzova 54, Jižní Předměstí, č. p. 1906, včetně pozemků parc. č. 7551 a parc. č. 7552, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost nájemců)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 201/2009 )
Příloha č.4 (stanovisko RMO Plzeň 3 ze dne 5. 6. 2012)
Příloha č.5 (stanovisko RMO Plzeň 3 ze dne 18. 9. 2012)
Příloha č.6 (popis nemovitosti)
Příloha č.7 (foto)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (katastrální mapa)
Příloha č.12 (zápis z jednání KNM RMP ze dne 20. 9. 2012) (*)
Příloha č.13 (usnesení RMP č. 1332 z 27. 9. 2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:522 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX