Bod č.20.:

OŠMT/2 - Rozpočtové opatření v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:492 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX