Bod č.37.:

MAJ/7 - Vyjádř. záměru - obytný soubor Háj B, k.ú.Červený Hrádek u Plzně, I.R.S. rozvojová a stavební s.r.o., Star Development Corporation a.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (usnesení ZMP 88/2006)
Příloha č.2 (stanovisko ORP)
Příloha č.3 (stanovisko OSI MMP)
Příloha č.4 (usnesení KSPL 29 INS 14766/2010)
Příloha č.5 (usnesení KSPL 29 INS 10261/2010)
Příloha č.6 (usnesení KSPL 29 INS 10261/2010)
Příloha č.7 (informace OFR MMP)
Příloha č.8 (zápis z jednání KNM)
Příloha č.9 (fotodokumentace)
Příloha č.10 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:509 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX