Bod č.38.:

MAJ/8 - Vyjádření záměru v k.ú. Červený Hrádek u Plzně – Háj, I.R.S. rozvojová a stavební, s.r.o., v insolvenci

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (stanovisko ORP)
Příloha č.2 (stanovisko SVSMP)
Příloha č.3 (stanovisko OSI MMP)
Příloha č.4 (zápis z jednání 7.8.2012)
Příloha č.5 (usnesení soudu - konkurs)
Příloha č.6 (usnesení ZMP 222/2006)
Příloha č.7 (zápis z jednání KNM)
Příloha č.8 (fotodokumentace)
Příloha č.9 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:510 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX