Bod č.40.:

MAJ/9 - Vyjádření záměru - obytný soubor Stráň, k.ú. Červený Hrádek u Plzně a Újezd, investor I.R.S. rozvojová a stavební s.r.o., v insolvenci

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (usnesení ZMP 206/2002)
Příloha č.2 (usnesení ZMP 770/2009)
Příloha č.3 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.4 (usnesení KSPL 29 INS 14766/2010)
Příloha č.5 (usnesení KSPL 29 INS 14764/2010)
Příloha č.6 (zápis z jednání KNM)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:512 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX