Bod č.33.:

MAJ/4 - Uzavření směnné smlouvy II. etapy a dodatku č. 3 ke SOSB směnné - výstavba bytových domů Bolevec - U Velkého rybníka, Kvatro stav, s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti Kvatro stav)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (vyjádření RMO 1)
Příloha č.4 (foto)
Příloha č.5 (zákres etapizace)
Příloha č.6 (snímky map)
Příloha č.7 (geometrický plán s vyznačením směny)
Příloha č.8 (zápis z KNM 20. 9. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:505 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX