Bod č.18.:

OK/2 - Poskytnutí finanční dotace společnosti RLA Stallion, s.r.o. (IČ 49790561) z rozpočtu Odboru kultury Magistrátu města Plzně

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dopis společnosti RLA Stallion s.r.o.)
Příloha č.2 (Zápis KK RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:490 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX