Bod č.36.:

MAJ/6 - Konečné majetkoprávní vypořádání – „Obytný soubor Sluneční terasy“ – InterCora, spol. s r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost investora)
Příloha č.2 (stanoviska ORP MMP)
Příloha č.3 (pořizovací hodnota staveb TDI)
Příloha č.4 (souhlas Autosalon se zrušením VB)
Příloha č.5 (usn. RMO 4 č. 157/11 (hřiště))
Příloha č.6 (zápis z KNM 20. 9. 2012)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (usn. ZMP č. 575/2008, č. 700/2009)
Příloha č.9 (snímky map)
Příloha č.10 (usn. RMP č. 1331 z 27. 9. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:508 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX