Bod č.10.:

BYT/1 - Prominutí poplatků z prodlení

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 1093 ze dne 23. 8. 2012) (*)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 1226 ze dne 13. 9. 2012)
Příloha č.3 (Žádosti a souhlasy žadatelek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:483 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX