Bod č.30.:

MAJ/1 - Výkup pozemků v k.ú. Bolevec - p. Chmelař

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (usn. RMO 1 č. 77/2012)
Příloha č.4 (zápis z KNM 16. 8. 2012)
Příloha č.5 (snímky map)
Příloha č.6 (usn. RMP č. 1201 z 13. 9. 2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:502 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX