Bod č.4.:

VNITŘ/1 - Rozpočtové opatření v Odboru vnitřní správy z důvodu nově zahajované akce "Úpravy v Martinské ul. 2"

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usn. RMP č. 889/2012)
Příloha č.2 (Usn. RMP č. 1256/2012)
Příloha č.3 (Jmenovitý seznam stav. a nestav. investičních akcí)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:478 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX