Bod č.7.:

FIN/2 - Žádost o podporu v rámci OPŽP pro projekt nakládání s odpady v centrální oblasti města Plzně

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX