Bod č.12.:

OSI+KŘTÚ/1 - Rozpočtové opatření rozpočtu OSI MMP, PO SVSMP a zařazení nových akcí do jmenovitého seznamu rozpočtu OSI MMP

(předkladatel:nám. Rund, nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 611 ze dne 8. 12. 2011 )
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 321 ze dne 21. 6. 2012)
Příloha č.3 (Jmenovitý seznam stavebních investičních akcí rozpočtu MMP na rok 2012)
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 513 ze dne 12. 4. 2012)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 1272 ze dne 27. 9. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:485 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX