Bod č.62.:

KŘTÚ/11 - Zpráva o městském parkovacím systému za 1. pololetí 2012

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Zpráva o MPS za 1. pololetí 2012)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX