Bod č.63.:

KŘTÚ/13 - Objekt hromadných garáží Alej Svobody, Plzeň

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Studie proveditelnosti)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX