Bod č.64.:

KŘTÚ/14 - Úpravy systému parkování v Plzni

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Současný stav parkování v hist. jádru)
Příloha č.2 (Schválený návrh úpravy)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 959/2012)
Příloha č.4 (Současný stav parkování na Roudné)
Příloha č.5 (Návrh zóny placeného parkování na Roudné)
Příloha č.6 (Úprava plochy pod mostem Gen. Pattona)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX