Bod č.9.:

KŘTÚ/16 - Výjimka ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek při nákupu tabletů pro pilotní projekt interaktivní výuky na 1. a 14. ZŠ

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení VZVZ)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:482 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX