Bod č.13.:

STAV/1 - Návrh změny č. 1080 Územního plánu města Plzně, lokalita Košutka - Studentská

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Funkční využití ploch)
Příloha č.2 (Návrh změny č.1080 ÚPMP - textová část) (*)
Příloha č.3 (Zápis z jednání KKR ze dne 10.9. 2012)
Příloha č.4 (Usnesení RMP č.1269 ze dne 27.9. 2012)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX