Bod č.21.:

KŽP/1 - Žádost MO Plzeň 1 o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Revitalizace ploch Atom - Sokolovská“

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:493 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX