Bod č.22.:

KŽP/3 - Žádost 16. základní školy a mateřské školy Plzeň o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Duhová školka“

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:494 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX