Bod č.23.:

KŽP/4 - Žádost 91. MŠ Plzeň o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „VI. etapa – Oáza klidu a setkávání“

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:495 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX