Bod č.24.:

KŽP/5 - Žádost Mateřské školy kardinála Berana Plzeň o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Pohádková zahrada II.“

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:496 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX