Bod č.27.:

KŽP/8 - Žádost MŠ Plzeň - Křimice o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Zahrada fantazie“

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:499 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX