Bod č.6.:

FIN/1 - Žádost o dotaci z ROP NUTS II Jihozápad pro projekt ZOO a BZ „Stopy člověka v přírodě“

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Situace Amazonie)
Příloha č.2 (Situace Středomoří)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP č. 33 z 24.1.2008)
Příloha č.4 (Dopis MO1)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:480 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX