Bod č.3.:

PRIM/2 - Udělení Ceny města Plzně Prof. Ing. Josefu Psutkovi, CSc.

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha č. 5 Statutu mP)
Předloženo na stůl (nový krycí list)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:477 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX