Bod č.68a.:

KŘTÚ/17 - Analýza smluvního vztahu s PMDP, a.s. – shrnutí vývoje

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX