Bod č.27.:

MAJ/6 - Výkup garáže a pozemku parc. č. 3637/17 v k.ú. Plzeň do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (usn. ZMP č. 171 ze dne 10. 4. 2008)
Příloha č.3 (zápis KNM RMP ze dne 20. 9. 2012)
Příloha č.4 (fotodokumentace )
Příloha č.5 (mapy se zákresem transakce )
Příloha č.6 (usn. RMP č. 1389 ze dne 23. 10. 2012 ) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:555 rok:2012

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX