Bod č.26.:

MAJ/5 - Směna garáže a pozemku parc. č. 3391/25, k.ú. Plzeň, do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usn. RMP č. 666 ze dne 27. 6. 2002)
Příloha č.4 (usn. RMP č. 663 ze dne 8. 6. 2006 )
Příloha č.5 (usn. ZMP č. 171 ze dne 10. 4. 2008)
Příloha č.6 (zápis KNM)
Příloha č.7 (garáž p. Války - fotodokumentace)
Příloha č.8 (garáž města - fotodokumentace)
Příloha č.9 (mapy se zákresem transakce- garáž p.Války)
Příloha č.10 (mapy se zákresem transakce-garáž města)
Příloha č.11 (usn. RMP č. 1390 ze dne 23. 10. 2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:554 rok:2012

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX