Bod č.33.:

MAJ/12 - Uzavření dohody o zániku starého věcného předkupního práva na pozemku p. č. 2231, k.ú. Doubravka

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádosti o výmaz předkupního práva)
Příloha č.2 (Souhrnné stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (Zápis z jednání KNM ze dne 20. 09. 2012 ) (*)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:561 rok:2012

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX