Bod č.34.:

MAJ/13 - BÚP podílu 5/8 k celku na p.č. 10921/1, p.č. 10921/4 a p.č. 10921/9, k.ú. Plzeň, z vl. ÚZSVM

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti ÚZSVM)
Příloha č.2 (stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 1 č. 242/2012)
Příloha č.4 (zápis z KNM RMP dne 20.9. 2012)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (katastrální mapy)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 1398/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:562 rok:2012

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX