Bod č.35.:

MAJ/14 - Výkup podílů na zbytkových pozemcích v k.ú. Bolevec od paní Kaděrové a pana Hrušky

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost FO)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 126/2012)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (usnesení RMO Plzeň 1)
Příloha č.5 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.6 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.7 (katastrální mapy)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 1399/2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:563 rok:2012

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX