Bod č.36.:

MAJ/15 - Výkup pozemků parc.č. 452/2 a 477, oba k.ú. Doudlevce, od podíl. spoluv. zaps. na LV č. 144 pro k.ú. Doudlevce - "Vod. a kan. Výsluní"

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost a informace OSI MMP o stavu přípravy stavby vč. požadavku na zvětšení rozsahu vykup. pozemků)
Příloha č.2 (souhlas podíl. spoluvl. vč. jimi požadované ceny a souhlas se změnou rozsahu záboru )
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP vč. zákresu vodovodu a kanalizace)
Příloha č.4 (usn. RMO Plzeň 4 č. 45 ze dne 28. 2. 2012)
Příloha č.5 (zápis KNM RMP ze dne 19.4. 2012)
Příloha č.6 (zápis KNM RMP ze dne 4. 10. 2012)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (snímek z KM - modrá mapa se zákresem, územní plán, letecký snímek, orien. turist. mapa, geometrický plán)
Příloha č.9 (usn. RMP č.1397 ze dne 23. 10. 2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:564 rok:2012

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX