Bod č.37.:

MAJ/16 - Dod. výkup pozemků parc.č. 203/2, 897/27, 897/35, vše k.ú. Křimice, od podíl. spoluv. zaps. na LV č. 60 pro k.ú. Křimice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost vč. souhlasu s cenou stanovenou pro dod. výkupy)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usn. ZMO Plzeň 5 č. 020/2012 a č. 028/2012)
Příloha č.4 (dříve přijatá usn. ZMP č. 341 ze dne 23.6.2005 a RMP č. 682 ze dne 9.6.2005 vč. jejich zrušení v r. 2008)
Příloha č.5 (usnesení ZMP č. 654 a č. 722 pro dod. výkupy)
Příloha č.6 (zápis KNM RMP ze dne 20. 9. 2012)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (snímky z KM - modrá mapa, územní plán, letecký snímek, orient. turist. mapa)
Příloha č.9 (usn. RMP č. 1396 ze dne 23. 10. 2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:565 rok:2012

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX