Bod č.38.:

MAJ/17 - Uzavření kupní smlouvy na chodník se společností PYRAMIDA, s.r.o. a na pozemek v k.ú. Skvrňany s fyzickou osobou

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost investora vč. faktury)
Příloha č.2 (stanovisko SVSMP)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 505/2010)
Příloha č.4 (fotografie)
Příloha č.5 (modrá mapa s vyznačením pozemku a TDI, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 1405/2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:566 rok:2012

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX