Bod č.23.:

MAJ/2 - Vyjádření záměru města Plzně k vypořádání TDI a pozemků – Hypermarket Globus Plzeň – Chotíkov, investor Praha West Investment, k.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanoviska ORP)
Příloha č.2 (stanoviska OSI MMP)
Příloha č.3 (stanoviska SVSMP)
Příloha č.4 (usnesení ZMP 209/06)
Příloha č.5 (zápis z jednání KNM)
Příloha č.6 (stanovisko MOP1)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (mapy)
Příloha č.9 (usnesení RMP 1400/12)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:551 rok:2012

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX