Bod č.22.:

MAJ/1 - Bezúplatný převod stavebních objektů a pozemků v k.ú. Černice z majetku Plzeňského kraje do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení Plzeňského kraje )
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko OSI MMP)
Příloha č.4 (zápis z KNM 4. 10. 2012)
Příloha č.5 (mapy )
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 1393/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:550 rok:2012

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX