Bod č.39.:

MAJ/18 - Výkup id. spoluvl. podílů o celkové vel. 2/3 z celku na pozemcích pod mostem generála Pattona

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost o výkup)
Příloha č.2 (Souhrnná stanoviska TÚ)
Příloha č.3 (Vyjádření MO Plzeň 1)
Příloha č.4 (Zápis z jednání ze dne 17. 10. 2012 s p. Kokešem)
Příloha č.5 (Zápis z jednání KNM RMP ze dne 11. 11. 2010)
Příloha č.6 (Usnesení ZMP č. 203 ze dne 26. 4. 2012) (*)
Příloha č.7 (Zápis z jednání KNM RMP ze dne 16. 8. 2012) (*)
Příloha č.8 (Fotodokumentace)
Příloha č.9 (Mapy)
Příloha č.10 (Usn. RMP č. 1202 ze dne 13. 9. 2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:567 rok:2012

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX