Bod č.30.:

MAJ/9 - Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA-VPS "Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice" od pí M. Frischové

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (vyjádření vlastníka)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č.415/2012)
Příloha č.3 (informace o stavbě)
Příloha č.4 (mapy z KN)
Příloha č.5 (GP)
Příloha č.6 (usnesení RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:558 rok:2012

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.11.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX